wyprawka

Wyprawka szkolna 2015

Informujemy, że można już składać wnioski o przyznanie pomocy w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów objętych rządowym programem pomocy uczniom w 2015r. – “Wyprawka szkolna”. W tym roku termin składania wniosków upływa 4 września 2015r. Poniżej załączamy informator oraz pozostałe dokumenty:  

Czytaj dalej >>
info

Komunikat OKE w sprawie matur

Wyniki egzaminu i świadectwa dojrzałości będą do odbioru w naszej szkole w dniu 30 czerwca 2015 roku od godziny 12:00. Także 30 czerwca o godz. 10:00 uruchomiony zostanie na stronie www.oke.jaworzno.pl Serwis dla maturzystów umożliwiający zdającym indywidualne zapoznanie się z wynikami egzaminu. Obowiązują loginy i hasła przekazane przez dyrektorów szkół zdającym w lutym bieżącego roku. Dyrektorzy szkół posiadają dostęp do danych logowania i mogą je Państwu przekazać ponownie, jeśli zajdzie taka potrzeba. Absolwenci, którzy przystąpili do…

Czytaj dalej >>
info

Informacja dla zdających egzmian maturalny w sierpniu 2015r.

Zarówno egzaminy pisemne jak i egzaminy ustne w terminie sierpniowym zostaną przeprowadzone w szkole zdającego. Egzamin pisemny: w dniu 25 sierpnia 2015 r. o godzinie 9.00. Egzaminy ustne: w dniach od 24 do 28 sierpnia 2015 r. według harmonogramu ustalonego przez dyrektora szkoły. Wyniki egzaminu oraz świadectwa dojrzałości zostaną przesłane do szkół i udostępnione zdającym w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej tj. 11 września br.

Czytaj dalej >>
kredki

Projekt – Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r.

Kuratorium Oświaty w Katowicach informuje, że projekt Rządowego programu pomocy uczniom „Wyprawka szkolna” w 2015 r. znalazł się na końcowym etapie prac legislacyjnych. Zgodnie z rozwiązaniami zaproponowanymi w programie w 2015 r. pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego, w tym podręczników do kształcenia specjalnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, obejmie się: uczniów uczęszczających w…

Czytaj dalej >>
_15B6648

Czasem nie trzeba wiele słów…

    Istnieją dwa powody, które nie pozwalają ludziom spełnić swoich marzeń. Najczęściej po prostu uważają je za nierealne. A czasem na skutek nagłej zmiany losu pojmują, że spełnienie marzeń staje się możliwe w chwili, gdy się tego najmniej spodziewają. Wtedy jednak budzi się w nich strach przed wejściem na ścieżkę, która prowadzi w nieznane, strach przed życiem rzucającym nowe wyzwania, strach przed utratą na zawsze tego, do czego przywykli….

Czytaj dalej >>
IMG_3469

Śmiech to zdrowie :-)

Kolejny raz uwolniliśmy w sobie miliony endorfin. Bawiliśmy się wspólnie – uczniowie, nauczyciele i absolwenci – tych frekwencja była stu procentowa. Jeszcze bardziej docenia się szkołę po jej opuszczeniu:-) Do sportowego boju rozgrzały nas w rytmach zumby Klaudia i Wiktoria. Kadra szkoły nazwana rozważną i romantyczną precyzyjnie wykonywała zadania podczas wyścigów rzędów. Absolwenci przejęli pałeczkę w turnieju koszykówki, a matejkowicze nie odpuszczali nawet podczas turnieju siatkówki. Wielką atrakcją był pokaz…

Czytaj dalej >>