Olimpiada Medialna

Zapraszamy do uczestnictwa w Olimpiadzie Medialnej! W olimpiadzie tej organizowanej przez Wydział Dziennikarstwa, Informacji i Bibliologii Uniwersytetu Warszawskiego, Instytut Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach oraz 14 innych uczelni z całego kraju, uczestnicy etapu centralnego – uczniowie szkół ponadgimnazjalnych – walczyć będą o 48 indeksów na studia dziennikarskie w renomowanych wyższych uczelniach, o cenne nagrody rzeczowe oraz o staże w redakcjach. Patronat nad Olimpiadą objęli Minister Edukacji Narodowej – Anna Zalewska oraz Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego – Jarosław Gowin.

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów