O sztuce XIX wieku z 2a

Dziś Muzeum Śląskie otworzyło swe gościnne progi przed klasą 2a, która przyszła na zajęcia z zakresu historii sztuki XIX wieku. Cechy historyzmu, realizmu, impresjonizmu, secesji i symbolizmu medialni poznawali, pracując w grupach i przy okazji interpretując wiersz W. Szymborskiej “Nad Styksem”.

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów