Powiadomienia push w aplikacji Dzienniczek+

Najnowsza aktualizacja aplikacji Dzienniczek+ przynosi długo wyczekiwane powiadomienia push. Domyślnie jednak funkcja ta jest wyłączona – aby ją włączyć trzeba wejść do ustawień aplikacji, a następnie w opcji Powiadomienia można włączyć funkcję a także zdefiniować dla jakiego rodzaju wpisóe powiadomienia mają się pokazywać (oceny, frekwencja, wiadomości etc.). Jak zaznacza producent, funkcja ta może jeszcze zawierać błędy.

Przemek Malik

Administrator szkolnej sieci komputerowej. Posiada wykształcenie wyższe - inżynier informatyki. W szkole pracuje od 2009 roku. Specjalizuje się w sieciach komputerowych. Zaprojektował i uruchomił szkolną sieć WiFi oraz system monitoringu szkolnego a także zmodernizował robudował sieć LAN w całym budynku szkoły. Wdrożył szkolny serwer mailowy oraz serwer VoIP. Wdrożył szkolny dysk sieciowy Phobos. Nadzoruje pracę szkolnej sieci oraz dba o poprawne jej funkcjonowanie. Wdrożył system edziennika w szkole i jest odpowiedzialny za jego konfigurację, a także pomoc w jego obsłudze. Administruje szkolnymi stronami www. Wdrożył w szkolną platformę edukacyjną.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów