Kamil Paździor
Nauczyciel historii i wos, który jest całkiem na bieżąco :)