1a w Muzeum Śląskim

Klasa 1a w piątek po raz pierwszy uczestniczyła w lekcji muzealnej. Tym razem tematem polonistycznego spotkania były  początki i kierunki rozwoju teatru antycznego. Z pomocą wystawy „Laboratorium przestrzeni teatralnych. Przeszłość w teraźniejszości” najmłodsi medialni poznali związek architektury budynku teatralnego z zawartością tekstu tragedii i zasadą trzech jedności. Warsztaty teatralne na bazie „Króla Edypa” pozwoliły natomiast w praktyce sprawdzić, czy możliwe było odegranie tekstu dramatu jedynie przez trzech aktorów.

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów