A może konkurs w ferie?

Serdecznie zapraszam do udziału w konkursach pozaszkolnych! Pamiętajcie o zakładce “Uczeń i rodzic/Konkursy”. Szczególnie polecam:

 • “Z energetyką w przyszłość” – zgłoszenia do 25 lutego (konkurs na plakat lub prezentację multimedialną).
  Plakaty – https://goo.gl/forms/X0kAwtiyPHecTyzv1

  Prezentacje – https://goo.gl/forms/GLYr7uj7l2KjDCJo2

  Zgłoszenia przyjmowane będą wyłącznie poprzez formularze zgłoszeniowe. 

  Konkurs polega na wykonaniu przez uczestników plakatu lub prezentacji multimedialnej na jeden z następujących tematów:

  • 1) nowoczesne technologie w energetyce konwencjonalnej,
  • 2) gaz łupkowy,
  • 3) energetyka jądrowa,
  • 4) fuzja termojądrowa,
  • 5) odnawialne źródła energii.
 • NADSYŁANIE PLAKATÓW DO  20 marca 2018 r. (decyduje data otrzymania prac przez Komitet)
  – NADSYŁANIE KONSPEKTÓW ( RAMOWYCH PLANÓW WYSTĄPIEŃ) DO 4 marca  2018 r. godzina 20.
  – do dnia 11 marca  2018 roku, na podstawie analizy ramowych planów wystąpień  jury wyłoni 10 najlepszych planów prezentacji,
  – do dnia  25 marca 2018 roku autorzy najlepszych planów prezentacji przesyłają prezentacje do komitetu   organizacyjnego (decyduje data otrzymania prac przez Komitet).
  – do dnia 5 kwietnia 2018 r. jury wybierze pięć najlepszych prezentacji – finalistów Konkursu.
 • “Lider dobroczynności” – uczestnikiem konkursu może być klasa lub grupa uczniów nazywana dalej zespołem konkursowym, realizująca akcje społeczne. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest opisanie w formularzu konkursowym stanowiącym załącznik nr 1 regulaminu, przeprowadzonych przez zespół akcji społecznych, zrealizowanych w latach 2016-2018. Do pracy konkursowej zespół dołącza zdjęcia dokumentujące przeprowadzenie akcji. Organizator: Kolegium Pracowników Służb Społecznych, ul. Tuwima 14a, 41-250 CzeladźZgłoszenia do konkursu można nadsyłać od 14 lutego do 20 marca 2018 r.

  Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do 10 kwietnia 2018 roku.

 • Biało – Czerwone to barwy niezwyciężone – kibicujemy „Niepodległej” – konkurs na film lub grafikę komputerową. Termin do: 28 lutego.
 • Film w Windows Movie Maker powinien być:
  •  zgodny z tematem konkursu i utworzony samodzielnie w Windows Movie Maker
  • zapisany w postaci pliku o nazwie typu: F_miasto_ szkoła_nazwisko_imię.wmv (wmvx)
  • F_Slawkow_ G2_Nowak_Jan.wmv lub F_Bedzin_IVLO_Lis_Jan.wmvx (nie jako zespół szkół czyli np. nie ZS3). Pliki o niezgodnych z regulaminem nazwach zostaną zdyskwalifikowane.
  • w napisach początkowych należy umieścić tytuł filmu
  •  przedostatni kadr filmu ma zawierać netografię (szczegółowy wykaz linków do materiałów z Internetu)
  • napisy końcowe mają zawierać uzupełnioną Metryczkę (może być wstawiona jej fotografia)
  • czas filmu nie powinien przekraczać 2 minut
  • dopuszcza się użycie gotowych filmików za podaniem ich źródła, pod warunkiem, iż są one na licencji Open Source

         Prace graficzne – fotomontaże z warstwami – powinny być:

 1. zgodne z tematem konkursu i wykonane samodzielnie w edytorze grafiki komputerowej Gimp w rozdzielczości 1200×850 px (pikseli) z warstwami. Można stosować klonowanie i
 2. zapisane jako plik Gimp z nazwą typu G_miasto_ szkoła_nazwisko_imię.xcf z zachowanymi warstwami np: G_Katowice_ G2xcf , (szkoły np. ILO, VII_SP3 – kl.VII SP3, nie pisać zespół szkół czyli nie ZS3). Pliki o niezgodnych z regulaminem nazwach zostaną zdyskwalifikowane.
 3. dodatkowo wyeksportowane jako plik jpeg o nazwie typu jw. czyli G_ miasto_ szkoła_nazwisko_imię.jpg
 4. nie mogą być podpisane bezpośrednio na obrazku
 5. w wypadku fotomontażu z użytych zdjęć (rysunków) należy załączyć do wysyłanej pracy:  oryginalne zdjęcia jpeg własnego autorstwa (max 6) i oświadczenia o samodzielnym wykonaniu zdjęć, linki do zdjęć z Internetu (w metryczce) i oświadczenie o samodzielnym wykonaniu fotomontażu bez naruszania praw autorskich (np. na licencji Open Source i po twórczej obróbce zdjęcia.

Szczegółowe informacje u JP i innych nauczycieli.

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów