Licz się ze słowami, czyli MDJO już wkrótce!

Już wkrótce Międzynarodowy Dzień Języka Ojczystego! Tradycyjnie u nas hasłem przewodnim będzie: „Licz się ze słowami!”

1. Poniedziałek, 19 lutego  – turniej międzyklasowy (wiedza o języku polskim, kultura języka polskiego) – 3 osoby z każdej klasy (praca w grupach) sala 35, godz. 10.20.

2. Środa, 21 lutego – konkursy tematyczne na przerwach międzylekcyjnych.

Wziąść czy wziąć? W cudzysłowie czy w cudzysłowiu? Z rzędu czy pod rząd? Jest jeszcze trochę czasu, by poznać prawidłowe odpowiedzi. Do zobaczenia!

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów