Z 3a o sztuce współczesnej

Jakie są typy kompozycji? Jak rozpoznać, czy obraz jest dynamiczny, czy też statyczny? Jak określić jego kolorystykę? Podczas warsztatów w Muzeum Śląskim w środę medialni przypomnieli sobie podstawowe słownictwo związane z opisem i analizą obrazu, ponadto spróbowali samodzielnie zinterpretować i zanalizować wybrane dzieła sztuki współczesnej. To doskonałe ćwiczenia przed egzaminem maturalnym!

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów