Matejkowicze z certyfikatami pierwszej pomocy

Dla wszystkich, którzy chcieli sprawdzić swoje umiejętności, poszerzyć swoją wiedzę z zakresu ratownictwa odbył się dzisiaj w naszej szkole kurs pierwszej pomocy. Zajęcia prowadzone były z pierwszej pomocy w nagłych zdarzeniach i wypadkach w różnych wariantach, w oparciu o studium przypadku, z aktywnym udziałem uczestników. Składały się z modułu wykładowego oraz ćwiczeń i symulacji medycznych. Kurs prowadzili aktywni zawodowo ratownicy zatrudnieni w zespołach ratownictwa medycznego. Prowadzący mówili o sobie, że są ludźmi z pasją ratowania ludzkiego zdrowia i życia. W ciekawy sposób przekazali uczestnikom aktualną wiedzę opartą o własne doświadczenia. W skład ich zespołu szkoleniowego wchodzą ratownicy medyczni, ratownicy wodni, strażacy, żołnierze… czyli szeroko rozumiane służby ratunkowe. Baza dydaktyczna do kursu pierwszej pomocy oparta była na najbardziej zaawansowanym sprzęcie marki Laerdal, Simulaids, Innosonian.

“Kurs kilkugodzinny, intensywny, a my nie wiemy, kiedy minął czas, tak było ciekawie” mówiły po zajęciach Oliwia i Paulina

“Ratownik bardzo ciekawie opowiadał o swojej pracy – od razu widać, że lubi to co robi” – komentowała Zosia

Podsumowaniem kursu było otrzymanie certyfikatów, które potwierdzają wiedzę i umiejętności uczestników.

 

 

Jolanta Kulik

Nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa, wf oraz ratownictwa. Z tą Panią żaden wypadek nie jest groźny :)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów