Mateja Network

W naszej szkole stawiamy na nowoczesność i informatyzację. Poniżej przedstawiamy kilka praktycznych wskazówek dzięki którym przekonacie się jakie łatwe jest korzystanie z rozwiązań informatycznych stosowanych w naszej szkole.

WiFi

Jak zalogować się do WiFi?

Każdy uczeń szkoły ma zakładane imienne konto za pomocą którego loguje się do sieci WiFi. Loginem jest zawsze pierwsza litera imienia oraz nazwisko pisane łącznie. Hasło jest losowo generowanym ciągiem znaków, który otrzymacie od wychowawcy lub administratora. Co ważne, swoim kontem możecie posługiwać się podczas logowania nie tylko do WiFi, ale także do szkolnych komputerów uczniowskich, platformy edukacyjnej czy innych usług jakie są udostępnione.

Od 1 września 2018 roku także goście odwiedzjący naszą szkołę mogą zalogować się do specjalnej sieci Mateja WiFi Goście. Aby rozpocząć korzystanie z sieci wymagana jest akceptacja regulaminu. W ramach sieci Mateja WiFi Goście prędkość przesyłu danych jest ograniczona do 4 Mbit/s oraz dozwolone są wyłacznie połączenia http/https.

Czy mogę zmienić hasło, które otrzymałem na swoje?

Tak. Od lutego 2018 roku użytkownicy mogą samodzielnie zmieniać swoje hasła. Muszą one jednak spełniać wymogi co do złożoności hasła:

 • nie może zawierać nazwy konta użytkownika ani części jego pałnej nazwy dłuższej niż dwa kolejne znaki
 • musi zawierać minimum 6 znaków, w tym znaki z trzech spośród czterech kategorii:
  • duże litery
  • małe litery
  • cyfry
  • znaki niealfabetyczne (^, %, $, # itp.)

Aby zmienić hasło należy wejść na stronę https://konto.mateja.edu.pl i postępować zgodnie z instrukcjami w formularzu. Zmiana hasła ma skutek natychmiastowy.

Jakie ograniczenia posiada sieć WiFi?

Nasza sieć WiFi pozwala na korzystanie z wiekszości popularnych usług, a więc przeglądanie stron, sprawdzanie poczty, komunikację za pośrednictwem messengerów itp. Sieci p2p i p2m są domyślnie zablokowane. Dodatkowo musisz także wiedzieć, że wszelka Twoja działalność jest monitorowana i zapisywana w logach serwera. W przypadku wykrycia zachowania niezgodnego z przeznaczeniem WiFi (np. próby wykonywania działalności niezgodnej z prawem) logi te mogą posłużyć za dowód w sprawie.

Czy jestem anonimowy w sieci WiFi?

Logując się do jakiejkolwiek sieci, nie tylko szkolnej, nie jesteś anonimowy. Wszelka Twoja aktywność w sieci, jak i wszystkie strony które odwiedzasz będąc połączonym z siecią WiFi są zapisywane w logach serwera. Logując się do sieci WiFi wyrażasz na to zgodę. Oprócz tego serwer zapisuje także informacje o urządzeniu, z którego łączysz się z siecią. Logi połączeń są okresowo przeglądane przez administratora, który na ich podstawie ocenia, czy sieć WiFi nie jest używana do niewłaściwych celów. W przypadku wykrycia niewłaściwego użycia sieci, adminstrator zastrzega sobie prawo do podjęcia stosownych kroków mających na celu namierzenie użytkownika oraz wdrożenie rozwiązań eliminujących takie naruszenia w przyszłości.

Czy mogę przekazać mojej koleżance/koledze mój login i hasło aby mogła z niego korzystać przy połączeniach z WiFi?

Nie. Chociaż technicznie możliwe jest, aby w jednym czasie korzystać z kilku urządzeń jednocześnie z wykorzystaniem jednego loginu i hasła, to możliwość ta jest skierowana do osób, które korzystają jednocześnie z kilku swoich urządzeń, np. komórki i laptopa. Sytuacja ta wymaga jednak zgłoszenia administratorowi. W przypadku wykrycia przez administratora sytuacji,  że dane konto jest wykorzystywane do logowania z kilku urządzeń na raz a nie zostało to wcześniej zgłoszone, administrator zablokuje to konto oraz urządzenia zalogowane z jego wykorzystaniem uniemożliwiając tym samym dalsze korzystanie za ich pomocą ze szkolnej sieci WiFi.

Dlaczego nie mogę wyświetlić niektórych stron?

Zgodnie z polskim prawem (ustawa z dnia 14 grudnia 2016r. Prawo oświatowe, art. 27; Dz. U. z 2017 r. poz. 59, 949 i 2203) szkoły i placówki zapewniające uczniom dostęp do internetu są zobowiązane podejmować działania zabezpieczające uczniów przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla ich prawidłowego rozwoju, w szczególności zainstalować i aktualizować oprogramowanie zabezpieczające. Dlatego też nasz serwer odpowiedzialny za kontrolę ruchu sieciowego jest wyposażony w mechanizmy kontrolujące wyświetlane treści. W przypadku wykrycia treści, które mogą stanowić zagrożenienie o którym mowa pozyżej, serwer odmawia dostępu do tej treści i wyświelta użytkownikowi stosowny komunikat zawierający powód odmowy.

Dlaczego niekiedy nie mogę połączyć się z siecią WiFi?

Wynika to z ilości licencji posiadanych przez szkołę. Mając do wyboru zastosowanie najwyższej klasy zabezpieczeń kosztem ilości możliwych jednoczesnych połączeń, szkoła postawiła na bezpieczeństwo uczniów. Warto tutaj zaznaczyć, że to nie jest tak, że jeżeli w danym momencie nie będziesz umiał(a) się zalogować, to już nigdy się to nie uda. Wszystko zależy od ilości użytkowników aktywnie korzystających z sieci. Jeżeli serwer stwierdzi, że dany użytkownik przez jedną godzinę nie wygenerował absolutnie żadnego ruchu (bo np. poszedł już do domu), automatycznie wyloguje go zwalniając tym samym miejsce dla innej osoby.

Edziennik

Do czego przyda mi się edziennik?

Edziennik jest odpowiednikiem dziennika papierowego i zawiera te same informacje o Tobie, co klasyczny dziennik, a więc są to Twoje dane teleadresowe, oceny, frekwencja, tematy lekcji i wszystkie inne dane o Twoich postępach w nauce.

Jak uzyskać dostęp do edziennika?

Logowanie odbywa się w oparciu o adres email użytkownika. W związku z tym na pierwszych lekcjach wychowawczych będziecie mogli podać wychowawcy swój adres email po wpisaniu którego uzyskacie dostęp do systemu. Pamiętaj, że nie możesz korzystać z tego samego konta email co Twoi rodzice. Wynika to z faktu, że konta rodzicielskie mają nieco inną funkcjonalność niż konta rodziców. Konta zdublowane będą blokowane do czasu wyjaśnienia sytuacji.

Podanie swojego adresu email wychowawcy nie wystarcza do uzyskania dostępu, ponieważ wychowawca jedynie tworzy powiązanie między adresem email a kontem uzytkownika. Swoje konto musisz założyć osobiście. Robi się to według następującej procedury:

 1. W pasku adresu przeglądarki internetowej wpisz adres dziennika elektronicznego: https://uonetplus.vulcan.net.pl/siemianowiceslaskie. Wyświetli się powitalna strona systemu.
 2. Kliknij przycisk Zaloguj się, a następnie Załóż konto, a następnie wpisz ten sam adres e-mail, który podałeś wychowawcy podczas lekcji wychowawczej.
 3. Zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Wyślij wiadomość.
 4. Sprawdź skrzynkę swojej poczty elektronicznej. Przeczytaj wiadomość i kliknij link podany w treści, aby nadać własne hasło.
 5. Wprowadź nowe hasło, którym będziesz się posługiwał, zaznacz opcję Nie jestem robotem i kliknij przycisk Ustaw nowe hasło.
 6. Od tego momentu możesz logować się do systemu, korzystając z adresu e-mail i ustalonego przez siebie hasła.

Jeżeli po założeniu konta system wyświetli informację, że Twój adres email nie został rozpoznany (nie znajduje się w systemie), upewenij się w pierwszej kolejności, że podałeś ten sam email, który wpisałeś podczas lekcji wychowawczej – jeżeli tak, spróbuj zalogować się ponownie za jakiś czas – najprawdopodobniej Twój email nie został jeszcze przypisany do Twojego konta lub wpisujesz niepoprawny adres logowania do edziennika – upewnij się, że na końcu adresu masz wpisane /siemianowiceslaskie . Częstym błędem jest wchodzenie na stronę logowania do edziennika z wyszukiwarki Google’a, która jako pierwszy wynik zwraca adres logowania do innego miasta niż Siemianowice Śląskie co można łatwo nie zauważyć tym bardziej, że strona logowania do edziennika wygląda tak samo samo niezależnie od miasta.

Po zalogowaniu się do dziennika może się zdarzyć (dot. to także początku roku szkolnego), że nie będziesz widział planu lekcji albo będzie on niepełny – wynika to z faktu, że przez pierwsze dwa tygodnie roku (około) plan ulega jeszcze drobnym modyfikacjom i jego wprowadzanie do systemu edziennika rozpoczyna się z niewielkim opóźnieniem. Oczywiście brak prowadzonego planu nie oznacza, że automatycznie nie będziesz widział wpisów swojej frekwencji, ocen czy innych opcji (i co najważaniejsze – że nie musisz chodzić do szkoły 🙂 ). Plan lekcji w edzienniku pełni rolę pomocniczą i jego brak nie oznacza, że edziennik nie działa.

Czy do edziennika ma dostęp każdy?

Do systemu mają dostęp jedynie osoby uprawnione czyli Ty oraz Twoi rodzice bądź opiekunowie. Uczeń i opiekun posiadają osobne konta w systemie, które umożliwiają logowanie się do edziennika i przeglądanie Twoich postępów w nauce.

Czy moje dane (np. oceny, frekwencja) są widoczne dla innych?

Absolutnie nie. Jednym z głównych wyznaczników podczas projektowania edziennika jest dbałość o bezpieczeństwo Twoich danych. Dlatego każdy uczeń posiada swój login i swoje hasło, które umożliwiają dostęp do danych, ale jego. Zasady i przepisy sankcjonujące przetwarzanie Twoich danych określa m.in. Ustawa o Ochronie Danych Osobowych.

Czy edziennik daje mi dostęp do dodatkowych danych?

Edziennik posiada statystyki, które umożliwiają zobaczenie jak wygląda  średnia ucznia z danego przedmiotu na tle klasy. Te zestawienia są oczywiście widoczne wyłącznie dla ucznia, do którego należy konto, z którego przegląda się te dane.

Czy aby korzystać z edziennika muszę posiadać w nim konto?

Tak, jest to podstawa działania tego systemu. Dzięki logowaniu edziennik “wie” kto się loguje i jakie dane mu wyświetlić (dotyczące jego osoby).

W jakim celu stosuje się podział konto ucznia i konto rodzica?

Konto ucznia zasadniczo nie rózni się wiele od konta rodzica. Główna różnica to identyfikacja użytkownika wysyłającego wiadomości prywatne w systemie – jeżeli wiadomość zostanie wysłana z konta rodzica, zostanie ona opatrzona Jego imieniem i nazwiskiem, a jeżeli zostanie wysłana z konta ucznia – jego imieniem i nazwiskiem. Jednakże aby uniknąć problemów, prosimy, aby

Czy dostęp do edziennika jest płatny?

Nie. Edziennik zapewnia wszystkim Rodzicom i Uczniom pełny, bezpłatny dostęp do informacji (w tym zdalny dostęp do ocen i frekwencji). Rodzic otrzymuje możliwość bieżącej kontroli ocen i frekwencji swojego dziecka, w tym m.in. informację o dacie wystawienia oceny, jej kategorii, wadze w liczeniu średniej oraz o tym, który Nauczyciel dany stopień wystawił.

Rozwiązanie zapewnia także sprawną komunikację ze szkołą za pośrednictwem wiadomości z opcją automatycznego potwierdzenia odbioru, które wysyłane są bezpośrednio w systemie edziennika. Dzięki temu kontakt ze szkołą nie ogranicza się tylko do kilku wywiadówek, ale przybiera formę systematycznej, bezpośredniej i dwustronnej komunikacji na linii rodzic-szkoła.

Podczas próby logowania wyświetla mi się komunikat informujący, że mój adres email nie jest zarejstrowany w systemie a wiem, że był dodany. Co zrobić?

Sprawdź, czy wpisałeś poprawny adres do strony logowania edziennika – w adresie tym musi być zawarta nazwa miasta i powinien on wyglądać tak: https://uonetplus.vulcan.net.pl/siemianowiceslaskie

Wyszukując stronę edziennika za pomocą Google jako pierwszy wynik zwracany jest adres bazy z Warszawy (dzielnica Mokotów), który nie jest adresem poprawnym. Edziennik firmy Vulcan jest podzielony na miasta przy czym każde miasto ma swoją bazę i swoich użytkowników. Próba zalogowania do innej bazy (np. pod adresem https://uonetplus.vulcan.net.pl/warszawamokotow ) zwróci błąd, ponieważ faktycznie Twoja nazwa użytkownika się tam nie znajduje.

Jak chronione są moje dane osobowe w edzienniku?

Aby zapewnić pełną zgodność z obowiązującymi przepisami dotyczącymi przetwarzania danych osobowych (w tym RODO), szkoła podpisała z firmą Vulcan /producentem edziennika/ umowę powierzenia danych osobowych, która ściśle określa wszelkie aspekty procesora (podmiotu przetwarzającego dane) w zakresie przetwarzania danych osobowych.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów