Dni dodatkowo wolne

Dyrektor Zespołu Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich zaproponowała,
ustalić jako dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno-wychowawczych w roku szkolnym 2017/2018, czyli dni wolne dla uczniów, następujące daty:

  • 18 kwietnia 2018 r. (środa) – egzamin gimnazjalny, część humanistyczna
  • 19 kwietnia 2018 r. (czwartek) – egzamin gimnazjalny, część matematyczno-przyrodnicza
  • 20 kwietnia 2018 r. (piątek) – egzamin gimnazjalny, język obcy nowożytny
  • 2 maja 2018 r. (środa)
  • 4 maja 2018 r. (piątek) – egzamin maturalny z języka polskiego: pp i pr,
  • 7 maja 2018 r. (poniedziałek) – egzamin maturalny z matematyki: pp,
  • 8 maja 2018 r. (wtorek) – egzamin maturalny z języka angielskiego: pp i pr,

Propozycja dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych została, w dniu 18.09.2017 r., pozytywnie zaopiniowana przez Samorząd Uczniowski oraz Radę Rodziców.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów