Dla rodzica

Zebrania z rodzicami
  • 14.09.2017 r. (czwartek) spotkania z dyrektorem, zebrania – godz. 17:00
  • 08.11.2017 r. (środa), godz. 17:00
  • 19.12.2017 r. (wtorek), godz. 17:00
  • 22.01.2018 r. (poniedziałek), godz. 17:00
  • 22.03.2018 r. (czwartek), godz. 17:00
  • 17.05.2018 r. (czwartek), godz. 17:00 (zagrożenia oceną niedostateczną, wyniki nauczania)
Rada Rodziców

Najbliższe spotkanie Rady Rodziców: 20.09.2018 r., g. 18:00

Skład Rady Rodziców:

  • przewodniczący – p. Adam Bilski
  • zastępca – p. Joanna Kołodziej
  • sekretarz – p. Anna Luskacz
  • skarbnik – p. Joanna Drożdż

Pełnomocnik Rady Rodziców: Beata Pomykała

Nr rachunku: 02 1020 2368 0000 2202 0022 5854

PKO BP SA Oddział 1 w Siemianowicach Śląskich
ul. Powstańców 34
41-100 Siemianowice Śląskie

RADA RODZICÓW Zespołu Szkół nr 3 w Siemianowicach Śląskich
ul. Leśna 1
41-100 Siemianowice Śląskie

Współpraca z rodzicami

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów