Samorząd szkolny

Mikołaj Żądło Przewodniczący
Norbert Tomaszkiewicz Zastępca Przewodniczącego
Iga Gościniak Skarbnik
Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów