Stypendyści

 

Stypendyści Prezesa Rady Ministrów

2014/2015

IMG

uczennica klasy IIa Klaudia Węglarz – średnia 5,30

 

2013/2014

uczennica klasy IIIa Alicja Piaskowska – średnia 5,13

 

2012/2013

uczennica klasy IIIb Kinga Leszczorz – średnia 5,53

 

2011/2012

uczeń klasy IIIb Daniel Mierzwa – średnia 5,64

 

2010/2011

uczeń klasy IIb Daniel Mierzwa – średnia 5,36

 

2009/2010

uczennica klasy IIIa Laura Mierzwa – średnia 5,14

 

2008/2009

Jakub Nowak – średnia 5,08

 

2007/2008

Anna Buczkiewicz ze średnią ocen 5,15

 

2006/2007

Urszula Wilczek ze średnią ocen 5,33

 

2005/2006

uczennica klasy IIc Dagmara Kowalewska, która uzyskała najwyższą średnią w szkole 5,31

Stypendium Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie:

2014/2015

Klaudia Węglarz – średnia 5,30

2011/2012

Kinga Leszczorz – średnia 5,53

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów