„Projekt – Miasto” w 3 a

S1850036Dzisiaj na zajęciach języka polskiego w 3 a rozstrzygano problem: czy miasto jest przestrzenią wrogą, czy przyjazną dla człowieka? Uczniowie pracowali metodą projektu. Zadaniem było zestawienie obrazu miasta z dwudziestolecia międzywojennego z wizją miasta współczesnego. Oczywiście trzeba było wykorzystać odpowiednio dobrane teksty literackie.

Prace te są ukoronowaniem lekcji z okresu dwudziestolecia międzywojennego, w którym królowało słynne hasło „Miasto Masa Maszyna”. Projekty świadczą o tym, że ludzie są wciąż  bardzo związani z przestrzenią, w której żyją.

Więcej zdjęć na multimedia.mateja.edu.pl

Monika Maćkowiak

Nauczyciel języka polskiego. W czasie wolnym lubi siedzieć pod ziemią i tworzyć Teatr (Nieduży).

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów