Nagroda Kuratora Oświaty dla Pani Dyrektor

17 października podczas wojewódzkich obchodów Dnia Edukacji Narodowej w Katowicach zasłużeni nauczyciele otrzymali nagrody Śląskiego Kuratora Oświaty za wybitne osiągnięcia w pracy dydaktycznej, wychowawczej lub opiekuńczej. Wśród wyróżnionych  znalazła się pani Katarzyna Sztyler, dyrektor naszej szkoły. Nagrody wręczył wicekurator –  Jacek Szczotka, który nie bez powodu określił zebranych mianem: „najlepszych z najlepszych”.  W czasie uroczystości wypowiedziano wiele wspaniałych słów wyrażających najwyższych szacunek dla pracy nauczyciela oraz złożono oczywiście życzenia dalszych sukcesów i nieustającej satysfakcji z pracy.

Warto przypomnieć, że Katarzyna Sztyler jest od 2007 r. dyrektorem liceum (obecnie Zespołu Szkół Nr 3). To absolwentka Uniwersytetu Śląskiego, lektor i nauczyciel języka angielskiego, a  w Matei pracuje od 1993 r. Pod jej kierunkiem szkoła przeszła gruntowną termomodernizację, klasopracownie zostały wyremontowane, a uczniowie uzyskali nowe, wielofunkcyjne boisko środowiskowe. Mateja otworzyła się na uczniów niepełnosprawnych i powstały klasy integracyjne. Zasługą pani dyrektor  jest także rozbudowa bazy multimedialnej i informatycznej szkoły oraz doposażenie placówki w pomoce dydaktyczne, a także udział liceum w licznych projektach lokalnych i międzynarodowych.

Społeczność II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki i Gimnazjum Nr 3 serdecznie gratuluje tego prestiżowego wyróżnienia oraz nie ukrywa, że jest szczególnie dumna, iż działania dyrekcji szkoły zostały docenione przez Śląskiego Kuratora Oświaty.

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów