Konferencja Librusa w naszej szkole

Dzisiaj o 1300 w naszej szkole odbyła się konferencja poświęcona nowemu systemowi firmy Librus o nazwie Synergia, w której wzięli udział dyrektorzy, wicedyrektorzy oraz osoby odpowiedzialne za sprawy związane z e-dziennikiem z całego województwa śląskiego. System Synergia od nowego roku całkowicie zastąpi system e-dziennika. Wśród informacji, które warto wymienić i które są istotne z punktu widzenia nie tylko dyrektorów czy nauczycieli, ale także uczniów i rodziców należy przypomnieć, że zmiana ta nie poniesie za sobą konieczności nauki obsługi przez użytkowników dotychczasowego edziennika, ponieważ Synergia będzie praktycznie bliźniaczo podobna do dotychczasowgo edziennika. Zmiany, szeroko rozumiane, głównie będą dotyczyły kwestii technicznych, natomiast z punktu widzenia użytkownika końcowego, podstawowe funkcjonalności od wyglądu czy obsługi pozostaną praktycznie w niezmienionej formie. Jednakże wśród wymienianych przez przedstawicieli Librusa zmian jedna zasługuje na szczególną uwagę – otóż od 1 września 2015 roku, a więc od nowego roku szkolnego, wszystkie konta, zarówno rodzicielskie, jak i uczniowskie, będą darmowe w formie rozszerzonej (dotychczas tylko wersja podstawowa, nieobejmująca informacji o ocenach i frekwencji była darmowa), a więc następuje zniesienie przez producenta opłat za zdalny dostęp do rozszerzonych danych o uczniu. Jednocześnie następuje scalenie kont podstawowych i rozszerzonych do jednego, bezpłatnego konta o pełnej funkcjonalności. Zniesienie opłat jest bezpośrednio związane ze zmianą prawa w tym zakresie, które zacznie obowiązywać właśnie od 1 września 2015 roku. Warto nadmienić, że zmiana nie będzie wymagała generowania na nowo loginów oraz haseł dostępowych i odbędzie się w sposób niezauważalny i płynny dla uczniów i rodziców.
W związku z powyższym zwracamy się do naszych uczniów oraz rodziców, aby w sytuacji, w której zbliża się termin ważności konta, rozważyć zasadność wykupywania na kolejny rok abonamentu za dostęp zdalny do rozszerzonej wersji e-dziennika, gdyż od 1 września i tak wszystkie konta będą bezpłatne. Przypominamy także, że zawsze możliwość wglądu do ocen, frekwencji i innych danych poszczególnych uczniów jest możliwa za pośrednictwem wychowawcy. W przypadku dalszych pytań dotyczących opłat odsyłamy bezpośrednio do producenta e-dziennika pod numer telefonu 32 350 85 85 od poniedziałku do piątku w godzinach od 730 do 1600.

Skip to content