Niepodległość, Mateja i Korfanty, czyli konkurs historyczny w ZS 3

24 października 2018 r. w Zespole Szkół nr 3 przy ulicy Leśnej 1 odbył się Międzyszkolny Konkurs Historyczny z Okazji 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości Przez Polskę. „Niepodległa. Dodaj do ulubionych. Impreza została zorganizowana pod Patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie i przeznaczona była dla m

łodzieży szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych z terenu naszego miasta. Wydarzenie wpisało się w nurt obchodów związanych z 100. Rocznicą Odzyskania Niepodległości Polski. Miało na celu popularyzację wiedzy na temat historii państwa polskiego, a w szczególności wydarzeń związanych z odzyskaniem Niepodległości oraz rozwijanie zainteresowań historycznych dzieci i młodzieży. Promowało pozytywne wzorce i poczucie dumy z przynależności do narodu polskiego.

Konkurs przygotowali nauczyciele historii z Zespołu Szkół nr 3 (GM Nr 3 im. Wojciecha Korfantego oraz II LO im. Jana Matejki) we współpracy z Towarzystwem Przyjaciół Siemianowic Śląskich. Imprezę zaszczyciła swoją obecnością Naczelnik Wydziału Edukacji Urzędu Miasta Siemianowice Śląskie, Pani Anna Sobieraj. Uczniowie rozwiązywali test w postaci pytań umieszczonych na cyfrowej platformie edukacyjnej. Musieli w określonym czasie wybrać lub dopisać prawidłową odpowiedź, rozpoznać postaci, zinterpretować źródła historyczne. Pytania dotyczyły przede wszystkim okresu 1914 – 1921, ale nie zabrakło zagadnień związanych z Narodowym Świętem Niepodległości, polskimi powstaniami narodowymi oraz symbolami naszego państwa.

Wszyscy uczestnicy imprezy wykazali się bardzo dobrym przygotowaniem, dużą wiedzą i znajomością zagadnień konkursowych. Zmagania uczestników oceniało jury pod przewodnictwem Pana Jana Presa, prezesa Towarzystwa Przyjaciół Siemianowic Śląskich. Po sprawdzeniu  odpowiedzi uczestników komisja konkursowa wyłoniła zwycięzców, którymi zostali:

  •  I miejsce – Tymoteusz Jucha (1a II LO)
  • II miejsce – Laura Zawora (VIII c SP 13)
  • III miejsce – Karolina Folcik (VIII c SP 13)

Zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

Warto wspomnieć, że w czasie, kiedy jury sprawdzało prace uczestników oni sami wzięli udział w wykładzie przygotowanym przez dr. Kamila Paździora, nauczyciela historii w II LO im. Jana Matejki. Uczniowie mieli także okazję wysłuchać i przyłączyć się do śpiewania pieśni patriotycznych, które zaprezentowali uczniowie Matei.

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy wzięli udział w konkursie. Szczególne podziękowania składamy Panu Prezydentowi za objęcie imprezy swoim Patronatem, nauczycielom, którzy przygotowali młodzież oraz panu Janowi Presowi, który pełnił funkcję przewodniczącego komisji konkursowej.

Skip to content