Pierwsze zajęcia Uniwersytetu Trzeciego Wieku – Seniorzy na scenę!

W czwartek w naszej szkole odbyło się pierwsze spotkanie słuchaczy Uniwersytetu Trzeciego Wieku, którzy postanowili spróbować swoich sił na niwie artystycznej. Zajęcia Seniorów będą miały miejsce w naszej szkole co czwartek, a celem jest zaangażowanie słuchaczy w różne przedsięwzięcia o charakterze teatralnym przy współudziale naszych uczniów. Spotkania artystyczne poprowadzi dla Seniorów mgr Monika Maćkowiak.

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów