Ballady i romanse odczytane na nowo

Mickiewicz chyba nie przypuszczał, że jego utwory nie tylko „trafią pod strzechy”, ale jeszcze będą przez młodych ludzi uaktualniane, przetwarzane… wszystko po to, aby przybliżyć uniwersalną prawdę w nich zawartą. Tak oto stało się z „Balladami i romansami”, które stanowiły punkt wyjścia do rozważań na temat zbrodni i kary. Na lekcjach języka polskiego w 2 B pojawili się bohaterowie ballad: piękna Świtezianka wabiąca  swymi wdziękami młodego chłopca z blokowiska, Twardowski, żądający od Mefistofelesa, by spełniał przedziwne życzenia czy Pani z ballady „Lilije”, która zabiła swego męża, gdy ten wrócił z…. delegacji. Pozostaje mieć nadzieję, że historie te zostaną w pamięci uczniów na długo.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów