Konkurs na logo projektu Erasmus + „CHANCE”

Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do udziału w konkursie na logo naszego projektu Erasmus +. Tytuł projektu to: Cultural Heritage Awareness through Netizen  Communication in Europe, akronim CHANCE.

W konkursie biorą uczniowie wszystkich szkół partnerskich, w dniach 6.11 – 9.11. 2018 odbędzie się internetowe głosowanie na najlepszy projekt. Zwycięskie logo będzie używane podczas całości trwania projektu i stanie się jego symbolem.

Zasady konkursu:

  1. Konkurs jest otwarty dla wszystkich chętnych.
  2. Projekt logo powinien zawierać: tytuł projektu, symbole państw współpracujących, logo programu Erasmus+
  3. Logo powinno być czytelne i wyraźne, szczególnie w małym rozmiarze.
  4. Projekty mogą być w wersji cyfrowej lub

Projekty prosimy przysyłać na adres mailowy koordynatora projektu chance@mateja.edu.pl lub dostarczyć osobiście do 4. 11. 2018.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów