Wybitni Niepodległej – Jan Szczepanik

Gdy ktoś pyta nas o wybitnych Polaków, do głowy przychodzi wiele nazwisk – Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Fryderyk Chopin…

Jeśli jednak to pytanie ograniczymy do polskich naukowców, najczęstszą (niekiedy też jedyną) odpowiedzią będzie Maria Skłodowska-Curie. Niestety, rzadko mówi się o naszych rodakach, którzy posiadają wielkie osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych, a przecież jest ich wielu! Co więcej, odkrycia niektórych były przełomowe i dzięki nim na świecie doszło do wielkich zmian. Chcemy, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o nich, więc w serii artykułów pragniemy ich przedstawić. Czwarty odcinek cyklu Wybitni Niepodległej poświęcamy polskiemu Edisonowi, galicyjskiemu geniuszowi, wynalazcy telewizji, filmu barwnego, barwnej fotografii i wielu innych wynalazków Janowi Szczepanikowi.

Jan Szczepanik – urodzony 13 czerwca 1872 roku w Rudnikach. Uczęszczał do szkoły ludowej w Krośnie, a później do gimnazjum w Jaśle. W 1892 roku ukończył Seminarium Nauczycielskie w Krakowie. Nauczał w różnych szkołach ludowych, ale w 1896 zrezygnował, wyjechał do Krakowa i rozpoczął pracę w sklepie Stowarzyszenia Tkaczy. Nie miał wykształcenia technicznego, ale skonstruował optyczno-fotograficzne urządzenie do tkania gobelinów według określonego wzoru. W 1897 roku opatentował w Wielkiej Brytanii telektroskop – jeden z pierwszych wynalazków z dziedziny telewizji. W roku 1899 opracował system małoobrazkowej kliszy, a niedługo potem system kolorowej fotografii oraz światłoczuły papier barwny. Z wynalazków tych korzystały m.in. najsłynniejsze firmy tej branży –  Kodak i Agfa.

artykuł przygotowany przez Aleksandrę Brodkowicz z 2al

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów