Stypendium szkolne

Poniżej załączamy informacje dotyczące wniosku o stypendium szkolne oraz wniosek i oświadczenie do wypełnienia. Uwaga – oprócz w/w dokumentów należy przedłożyć także dodatkowe dokumenty – więcej informacji w załączniku.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów