Absolwencie! Zapisz się na kierunek zamawiany!

Do naszej szkoły dotarły informacje z Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach o wolnych miejscach na tzw. kierunkach zamawianych czyli takich, na których najlepsi studenci otrzymują formę “wynagrodzenia” za studiowanie właśnie na jednym z takich kierunków, które może wynieść nawet 1000 zł miesięcznie.

Na liście projektów zakwalifikowanych do dofinansowania przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju znalazły się: geofizyka, matematyka, ochrona środowiska, informatyka oraz chemia. Poza wsparciem finansowym kierunki te wyróżnia także bezpośrednia współpraca z przedstawicielami świata biznesu. Praktyki oraz staże, w tym również płatne, których odbycie umożliwiają studentom firmy partnerskie Uniwersytetu Śląskiego, ułatwiają młodym ludziom odnalezienie swojego miejsca na rynku pracy. Osoby wyróżniające się mają nawet szanse na otrzymanie propozycji zatrudnienia bezpośrednio po ukończeniu studiów.

Wybór jednego z kierunków dotowanych zapewnia nie tylko lepsze perspektywy zawodowe, ale również wiele dodatkowych możliwości rozwoju naukowego. Wśród działań mających na celu stymulowanie indywidualnych zainteresowań młodych ludzi znajdą się, między innymi programy wyrównawcze dla studentów I roku, możliwość kontaktu z zewnętrznymi ekspertami z kraju i zagranicy oraz sposobność do realizacji własnych projektów badawczych. W ramach oferty programowej dla studentów przewidziano również darmowe kursy językowe, szkolenia oraz wyjazdy szkoleniowe, a nadto możliwość odbycia indywidualnych miesięcznych staży w wiodących uczelniach europejskich, które w całości zostaną sfinansowane z funduszy kierunku zamawianego. Dla kandydatów zdecydowanych na geofizykę czeka między innymi staż przy wiertniach gazu łupkowego w kraju oraz w kopalniach węgla kamiennego.

Kandydaci mają czas na rejestrację w Systemie Internetowej Rejestracji Kandydatów, dostępnym pod adresem: www.kandydat.us.edu.pl, do 9 lipca br. Na osoby zainteresowane studiowaniem geofizyki, matematyki, ochrony środowiska, informatyki lub chemii czeka łącznie 700 miejsc.

Realizacja programu kierunków zamawianych jest możliwa dzięki wsparciu ze strony Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

Zachęcamy naszych absolwentów do wyboru jednego z kierunków zamawianych ponieważ stwarzają one szansę na “udany start” zarówno w dorosłe jak i w zawodowe życie.

 

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów