Sukces Kuby!

W niedzielę, 22 maja zostały ogłoszone wyniki VI Międzynarodowego Konkursu Plastycznego „Przyroda w Kolorach” organizowanego przez Młodzieżowy Dom Kultury w Krakowie. Temat konkursu brzmiał „W świecie ptaków”. Na tegoroczną edycję nadesłano liczne prace między innymi z Czech, Słowacji, Białorusi, Ukrainy, Francji, Włoch, USA, Litwy, Wielkiej Brytanii.  Z tym większą radością dowiedzieliśmy się, że w tegorocznej edycji, został wyróżniony uczeń naszego liceum – Jakub Luskacz.   Jego praca została zakwalifikowana do pokonkursowej wystawy. Gratulujemy! 

Kuba Luskacz 1

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów