Konkurs fotograficzny!!

Jak dziś można by przedstawić mitologicznego Ikara? Bądź pomysłowy i oryginalny – weź udział w szkolnym konkursie fotograficznym:

Ikar współczesny

Regulamin

Kryteria i warunki oceny fotografii:

  1. Pomysłowość i oryginalność – 1-3 pkt,
  2. Jakość wykonania – 1- 3pkt,
  3. Zdjęcie nie może być przetworzone komputerowo,
  4. Fotografie nie mogą przedstawiać scen powszechnie uważanych za obsceniczne i obraźliwe.

TERMIN: do 6 grudnia 2016r. (prace proszę przesłać na adres: jmaliszewska@mateja.edu.pl)

Konkurs organizowany i oceniany jest w dwóch kategoriach:

  1. Praca indywidualna (jedna osoba – autor fotografii),
  2. Praca klasowa (grupowa) jako element obchodów Dnia Patrona (prezentacje klas).

Autor każdej kategorii może przesłać maksymalnie 2 fotografie.

Przystąpienie do konkursu Ikar współczesny jest jednoznaczne z:

  1. akceptacją regulaminu konkursu,
  2. zgodą na publikację wizerunku osób na fotografii,
  3. zapewnieniem, że praca nie jest plagiatem i nikt nie rości sobie do niej oraz do organizatora konkursu żadnych praw.

 

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów