Medialni i fake news

Głównym tematem listopadowej edukacji medialnej  było pojęcie fake newsów. Odnosi się ono do informacji, które nie mają pokrycia rzeczywistości, jednak mimo to są przedstawiane jako prawdziwe. Ważną rolę pełni tu intencja nadawcy, a  w XXI wieku celem fake newsów często jest zwiększanie zysku finansowego firm medialnych, bowiem możliwości wprowadzania w błąd zostały rozszerzone przez szerokie wykorzystanie mediów społecznościowych.

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Skip to content