Wybitni Niepodległej – Stefan Bryła

Gdy ktoś pyta nas o wybitnych Polaków, do głowy przychodzi wiele nazwisk – Adam Mickiewicz, Cyprian Kamil Norwid, Fryderyk Chopin…

Jeśli jednak to pytanie ograniczymy do polskich naukowców, najczęstszą (niekiedy też jedyną) odpowiedzią będzie Maria Skłodowska-Curie. Niestety, rzadko mówi się o naszych rodakach, którzy posiadają wielkie osiągnięcia w dziedzinie nauk ścisłych, a przecież jest ich wielu! Co więcej, odkrycia niektórych były przełomowe i dzięki nim na świecie doszło do wielkich zmian. Chcemy, aby jak najwięcej osób dowiedziało się o nich, więc w serii artykułów pragniemy ich przedstawić. Siódmy odcinek cyklu Wybitni Niepodległej poświęcamy autorowi projektu pierwszego na świecie spawanego mostu drogowego, polskiemu inżynierowi budowlanemu – Stefanowi Bryle.

Stefan Bryła – urodzony 17 sierpnia 1886 roku w Krakowie. Absolwent szkoły realnej w Stanisławowie i Wydziału Inżynierii Szkoły Politechnicznej we Lwowie (1908; obecnie Politechnika Lwowska). Wykładowca w tej szkole od roku 1907. W 1910 uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego. Pracował na budowach w Niemczech, Anglii, Francji i Kanadzie. W Stanach Zjednoczonych zdobywał wiedzę praktyczną i teoretyczną, pracując przy budowie najwyższego na świecie gmachu w Nowym Jorku. W 1918 uczestniczył w walkach o Lwów, a w latach 1919–1920 brał udział w obronie Warszawy. Opracował dla Ministerstwa Robót Publicznych pierwsze na świecie przepisy spawania konstrukcji stalowych w budownictwie. Stały się one wzorem dla podobnych przepisów w innych krajach. Autor lub konsultant wielu konstrukcji w tej technologii, m.in. pierwszego na świecie drogowego mostu na rzece Słudwi w Maurzycach pod Łowiczem. Dzieła profesora Bryły można podziwiać w wielu polskich miastach. Najwięcej jest ich w Warszawie.

opracowanie przygotowała Aneta Balon z klasy 2bl

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów