Andrzejki

… a w podziemiach naszego schronu atomowego odbył się pokaz obrzędu andrzejkowego. Wosku lanie, kart tasowanie, przyszłości przewidywanie i cukierkami się objadanie to było na dziś zadanie … Samorządu, za którego wykonanie należy mu się podziękowanie (… od rządu).

😉    … a zdjęcia zobaczycie tu.

RU i PKP

Kamil Paździor

Nauczyciel historii i wos, który jest całkiem na bieżąco :)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów