Wolontariusze i wiedza…

Wolontariat, kojarzy się każdemu z pomocą innym – i nie jest to błędne myślenie. Można jednak poprzez działanie w wolontariacie rozwijać się i zdobywać bezcenną wiedzę. Dlatego też nasi wolontariusze wzięli udział w medycznej konferencji PER MORTEM II, przygotowanej przez Społeczne Towarzystwo Hospicjum Cordis. Tematyka wykładów obejmowała: 1. Programowana śmierć komórki strażnikiem życia; 2. Kres rozwoju – biologia rozwoju: perspektywa ewolucyjna i poszukiwanie sensu; 3. Umieramy od poczęcia – w poszukiwaniu sensu cierpienia i śmierci człowieka; 4. Teologiczne uwarunkowania egzystencjalnej postawy wobec śmierci; 5. Żałoba jako odzwierciedlenie Bólu Wszechogarniającego. Na podstawie doświadczeń Hospicjum Cordis w Katowicach.

Wykłady prowadzone przez praktyków były ciekawe, inspirujące i zachęcające do dalszej edukacji i działania.

Beata Zaręba

Nauczyciel wf i podstaw przedsiębiorczości. Opiekunka szkolnego wolontariatu. Koordynator szkolnego sztabu Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wulkan pomysłów i energii :)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów