Prawie jak studenci

Uczniowie klas pierwszych wzięli dziś udział w warsztatach na Uniwersytecie Śląskim. Czy oglądanie filmu może być czymś więcej niż tylko przyjemnym spędzaniem czasu? Jak słuchać, by rozumieć innych? Tematy przygotowane przez pracowników UŚ stały się punktem wyjścia do ogólnej refleksji nad tymi zagadnieniami, a pierwszoklasiści mieli okazję poznać środowisko akademickie.

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów