Podziękowanie za akcję Maraton Pisania Listów

Otrzymaliśmy podziękowanie za przeprowadzenie akcji “Maraton Pisania Listów, która odbyła się w naszej szkole z inicjatywy klasy 1 b LO. Akcja ta ma na celu niesienie pomocy więźniom politycznym, więźniom sumienia, przebiega pokojowo, zawsze przeprowadzana jest w grudniu. Jeszcze raz dziękujemy wszystkim, którzy napisali list z prośbami do władz różnych państw.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów