Brawo Asia!

W dniach 21-22 marca odbył się w Śląskim ZOO trzeci konkurs wiedzy z cyklu “Przyrodnicze wędrówki po świecie”. Tym razem tematem konkursu była lokalna różnorodność biologiczna. Zadania wymagały od uczestników praktycznej znajomości świata roślin i zwierząt Polski, ze szczególnym uwzględnieniem naszego regionu.

Regulamin konkursu przewidywał przyznanie, w każdej kategorii wiekowej, tylko jednej nagrody za zwycięstwo oraz dwóch wyróżnień.

Joanna Ziętal, uczennica klasy I B zajęła, w tym pasjonującym współzawodnictwie, 2 miejsce i tym samym uzyskała jedno z wyróżnień. Warto tu wspomnieć o rezultacie Asi. Jej wynik, który wyniósł 54,5 pkt okazał się niższy od rezultatu zwyciężczyni tylko o 0,5 pkt! Nawet organizatorzy w komunikacie podsumowującym, przy wyniku naszej uczennicy (jako jedynej) zamieścili dwa wykrzykniki, podkreślając Jej osiągnięcie.

Gratulacje!!!

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów