Na tropach bioróżnorodności

Gdzie najlepiej zapoznać się z różnorodnością biologiczną? Oczywiście w bezpośrednim kontakcie z przyrodą. Rejon Bażantarni, Rzęsy i Stawu Remiza nadaje się do tego celu znakomicie. Przekonali się o tym Maja, Marta i Mikołaj w czwartek w czasie zajęć na obszarze “Zielonych Płuc Siemianowic”. Oglądać było co! Kwitnące rośliny runa leśnego, ptaki środowisk wodno-błotnych, ptaki lasu, bezkręgowce, grzyby…

Obszerna galeria z przyrodniczego wypadu na stronie EKOLOGIA.

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów