Konkurs literacko-plastyczny “Rodzina źródłem miłości”

Z okazji „X Metropolitalnego Święta Rodziny” pod patronatem Prezydenta Miasta Siemianowice Śląskie organizowany jest konkurs plastyczno-literacki pt. „Rodzina źródłem miłości”. Termin: 12 maja 2017r.  Zapraszam do udziału!

Przedmiotem konkursu jest wykonanie pracy plastycznej/literackiej prezentującej rodzinę jako wspólnotę miłości, bliskości, z którą wspólnie spędzamy czas. Dostarczane prace mogą być wykonane samodzielnie lub przez rodzinę. Ocenie podlegać będą: oryginalność w realizacji tematu, wartość estetyczna i wkład pracy. Technika wykonania pracy plastycznej: dowolna (np.: rysunek, grafika, fotografia, plakat, malarstwo, wydzieranka, itp.). Jedynym ograniczeniem jest wielkość pracy – format nie większy niż A3.

Organizator przez pracę literacką rozumie: dłuższą formę literacką (opowiadanie/pamiętnik), których wydruk mieścić się będzie maksymalnie na trzech znormalizowanych stronach A4, formę poetycką (wiersz, fraszka), komiks (na formatach A4) i prace audiowizualne (wywiad, film, prezentacja multimedialna), których czas wyświetlania nie może przekroczyć 10 minut (nagranie na płycie CD lub innym nośniku).

Więcej informacji u J. Maliszewskiej-Polgar

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów