Nasi przyrodnicy oraz UTW w Parku Miejskim

UTW to oczywiście Uniwersytet Trzeciego Wieku. We wtorek 23 maja Patryk i Kuba z IB oraz Adam Balon spotkali się z grupą sympatycznych studentów UTW. Celem tego spotkania był przyrodniczy spacer po jednym z najładniejszych śląskich parków – zabytkowym  Parku Miejskim. Ciekawe i rzadkie drzewa, ptaki, rośliny runa leśnego…  W odnajdywaniu ciekawych okazów bardzo pomocni okazali się przyrodnicy z z koła Ekologicznego. Obserwacje bogactwa przyrody parku spowodowały, że spacer zakończył się dopiero po blisko 2 godzinach. Przyczyną były nadciągające opady deszczu.

 

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów