Nasi maturzyści powodem do dumy!

Długo musieli czekać tegoroczni maturzyści, żeby poznać wyniki egzaminu, do którego podchodzili tradycyjnie w maju i który stanowił ukoronowanie nauki w liceum. Ale w naszym LO naprawdę było warto. Statystyki nie kłamią – szkoła odniosła wielki sukces. 91% zdawalności w Matei na tle 84% w Polsce, 83% na Śląsku i 68% w Siemianowicach Śląskich to świetny wynik.
Dla tych, którzy maturę zdawali dawno temu, gwoli przypomnienia – żeby zdać maturę, należy zdać przedmioty w części obowiązkowej, pisemnej i ustnej. Są to: język polski – ten zdało 100% matejkowiczów w obydwu częściach, podobnie jest z językiem obcym – tu dominował język angielski. Nieco gorzej poszło z matematyką, ale także na tym polu Mateja na tle miasta i kraju znów wygląda lepiej (91% Mateja, 72% miasto, 87% kraj). Widać też pracę polonistów – średni wynik z języka polskiego jest wyższy od średniej kraju, Śląska i miasta. Średnie wyniki z matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym są w naszym liceum również najlepsze w mieście. Uczniowie Matei wykazali się także na poziomie rozszerzonym. Na przykład średni wynik z języka polskiego zdawanego jako przedmiot dodatkowy wyniósł w szkole 63%, natomiast w kraju 52%, a w Siemianowicach Śląskich 42,7%. Porównywalnie w przypadku języka angielskiego – średni wynik wyniósł w szkole 69,5%, w kraju 65% a w mieście 57,14%. Podobnie wygląda to w przypadku geografii.
To tylko suche liczby, za którymi stoi jednak ogrom pracy nauczycieli i uczniów. Nie zawsze było łatwo, ale jak widać trzy ostatnie lata były owocne dla podopiecznych z klas dr Kamila Paździora i mgr Jakuba Sontaga. Wspólny wysiłek przyniósł efekt. Można? Można, w Matei na pewno!

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów