Góra Grosza już rośnie!

Ruszyła 18 edycja Góry Grosza! Co daje ta akcja?

Wszystkie działania służą wspieraniu dzieci, które znajdują się w trudnej sytuacji rodzinnej – stwarzaniu im warunków do bezpiecznego, wszechstronnego rozwoju.
Biorąc udział w Górze Grosza:

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów