Wśród Mistrzów Nowoczesnej Edukacji

W tym roku szkolnym nasze liceum zostało nominowane do grona wyróżnionych w ogólnopolskim konkursie o Laur Mistrza Nowoczesnej Edukacji. Uroczysta gala rozdania dyplomów odbyła się 24 listopada 2017 roku w Kielcach podczas tegorocznej edycji Forum Nowych Technologii i Innowacji w Edukacji i Nauce. Uroczystość swoją obecnością uświetnili: dr Adam Juras – Marszałek Województwa Świętokrzyskiego,  Kazimierz Mądzik – Świętokrzyski Kurator Oświaty oraz profesorowie z Akademii Pedagogiki Specjalnej im. Marii Grzegorzewskiej w Warszawie oraz Uniwersytetu Jana Kochanowskiego. Warto wspomnieć, że konkurs objęty był patronatem Ministerstwa Edukacji Narodowej i Ministerstwa Cyfryzacji.

Bogaty program spotkania dotyczył nowych przestrzeni i wymiarów edukacji, czyli zagadnienia rewolucji w świecie edukacji w związku z technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, ponadto planów budowy Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej, a także problemów bezpieczeństwa i tego, jak radzić sobie z zagrożeniami w warunkach szkoły (odpowiedzialność i obowiązki dyrektora oraz nauczycieli).

Celem zainicjowanego przedsięwzięcia było wyróżnienie placówek, które odznaczają się w swojej codziennej praktyce najnowszymi rozwiązaniami technologicznymi, innowacyjnymi metodami i programami nauczania, a zatrudnieni w nich nauczyciele potrafią współpracować z młodzieżą w taki sposób, by wydobyć jej kreatywność oraz pasje do rozwijania swoich zainteresowań.

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów