Okiem przyrodnika – konkurs!

Od kilku miesięcy zarówno na stronie głównej naszej szkoły, jak i na podstronie EKOLOGIA publikowane są krótkie artykuły przedstawiające ciekawostki przyrodnicze. Trzy miesiące przed Dniem Ziemi ogłaszamy konkurs pn. “Okiem przyrodnika”.

REGULAMIN KONKURSU “OKIEM PRZYRODNIKA”:

  • w konkursie może wziąć udział każdy uczeń ZS nr3,
  • konkurs trwa od 22 stycznia 2018 do 15 kwietnia 2018,
  • zadaniem uczestnika konkursu jest przedstawienie ciekawostki dotyczącej świata przyrody ożywionej lub nieożywionej,
  • materiał nadesłany na konkurs (wyłącznie w postaci elektronicznej) ma mieć postać krótkiego artykułu opatrzonego zdjęciami (minimum 1, maksimum – 5 fotografii). Adres, na który należy nadsyłać prace: abalon@mateja.edu.pl,
  • nadsyłane prace – w miarę możliwości – będą publikowane na stronie szkoły,
  • materiały niewiarygodne, nierzetelne naukowo, fotografie przetworzone w programach graficznych nie będą brane pod uwagę,
  • zwycięzcę konkursu ustali jury złożone z nauczycieli przedmiotów przyrodniczych,
  • nagrody!

Czekamy na artykuły!

POWODZENIA!

Kormorany z  kominem w tle…

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów