Przyszli medycy w Medyku!

W ramach zapoznawania się z ofertą edukacyjną dla absolwentów liceum uczniowie klas o sprofilowaniu ratowniczo-przyrodniczym odwiedzili popularny, katowicki Medyk. Szkoła ta oferuje zainteresowanym sporo możliwości uczenia się w dobrych, rynkowych zawodach. Można tu uzyskać tytuł technika masażysty, elektrokardiologa, technika dentystycznego, farmaceutycznego, asystentki stomatologicznej i kilka innych specjalizacji. Bardzo silną stroną szkoły są doskonale wyposażone pracownie i kadra łącząca dydaktykę z praktycznym wykonywaniem wymienionych kierunków. To był pożyteczny rekonesans.

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów