„Twoja decyzja w sprawie „Terroru”- 2b i 1b w teatrze”

Wczoraj klasy 2b i 1b miały okazję wziąć udział w nietypowym przedstawieniu Teatru Śląskiego. „Terror” to sztuka, która wystawiana jest w sali obrad Sejmiku Wojewódzkiego w Katowicach. Widzowie- również w nietypowej dla siebie roli- muszą bowiem podjąć decyzję: skazać czy uniewinnić bohatera. Inscenizacja przypomina prawdziwą rozprawę sądową, w której po wysłuchaniu stron, należy wydać wyrok (głosowaliśmy za pomocą przycisków znajdujących się przy naszych miejscach).
Sztuka wywołała dyskusję na temat tzw. „mniejszego zła”, kwestii związanych z decydowaniem o życiu innego człowieka. Te dwie godziny przedstawienia stały się zajęciami z edukacji teatralnej, wiedzy o społeczeństwie i etyki, czyli trzy w jednym. Z pewnością był to dla nas cenny czas… przedstawienie godne polecenia.

Monika Maćkowiak

Nauczyciel języka polskiego. W czasie wolnym lubi siedzieć pod ziemią i tworzyć Teatr (Nieduży).

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów