Matejkowicze teologicznie!

 Matejkowicze przygotowują się do matury próbnej z języka polskiego i obcego, a niektórzy z nich także do konkursów.

Po pierwsze – Olimpiada Teologii Katolickiej

Pełny tytuł XXVIII Olimpiady Teologii Katolickiej brzmi “Pokój i nadzieja dla Europy w nauczaniu Benedykta XVI i Franciszka”. W środę (06.03) w całej Polsce, także w Katowicach, równo o 11.00 rozpoczął się jej etap diecezjalny. Nie zabrakło tam i reprezentantki naszej młodzieży, uczennicy Joanny Ziętal, która  zdobyła 14. miejsce. Gratulujemy!!!

Po drugie – II Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego (etap szkolny)
 
W piątek (09.03) przeprowadzimy II Ogólnopolski Konkurs Prawa Kanonicznego.
Tematyka tegorocznej edycji to: Przeszkody małżeńskie w prawie kanonicznym. To niezwykle szeroka, interesująca i pragmatyczna materia. Inicjatywa z pewnością stworzy możliwość poszerzenia wiedzy uczniów z zakresu prawa kanonicznego, zapoznania się z dokumentami Kościoła Katolickiego. Aby lepiej się przygotować do konkursu, w środę (07.03) w Sądzie Metropolitalnym odbyło się spotkanie z ks. dr. Mariuszem Auguścikiem. Pracownik sądu oprowadził i udzielił okolicznościowego wykładu nt. przeszkód kanonicznych i sposobu rozpatrywania orzeczeń stwierdzania nieważności małżeństwa sakramentalnego.

Po trzecie – Olimpiada Znajomości Afryki

Wiedzą na temat królestwa Bono czy miasta Touba, jak również znajomością adhortacji apostolskiej Ecclesia in Africa Jana Pawła II musieli wykazać się uczestnicy XVI Olimpiady Znajomości Afryki. Na Wydziale Teologicznym Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach odbył się etap okręgowy XVI Olimpiady Znajomości Afryki. Uczestnicy odpowiadali na pytania dotyczące geografii Afryki, dawnych religii ludów zamieszkujących ten kontynent oraz afrykańskiego Kościoła. Wśród piszących były nasze uczennice: Ewelina Dzierwa z kl. 2b i Zofia Hrybik z kl. 1b. Czekamy na wyniki.

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów