Matura tuż, tuż…

Pogoda staje się coraz ładniejsza, wkrótce wiosna  i już niedługo zakwitną kasztanowce. To oznacza, że wielkimi krokami zbliża się egzamin maturalny. Nasi tegoroczni abiturienci niedawno mieli okazję zmierzyć się z wypowiedzią ustną z języka polskiego i obcego. Wyniki niektórych zaskoczyły, a innych zmotywowały do działania. Liczymy na to, że powtórzycie coroczny sukces naszych absolwentów, a stopnie uzyskacie takie, jak na zaprezentowanym świadectwie.

Przypomnimy, że  język polski w maju 2017 zdało 100% Matejkowiczów w obydwu częściach, podobnie było z językiem obcym – tu dominował język angielski. Nieco gorzej poszło z matematyką, ale także na tym polu Mateja na tle miasta i kraju znów wyglądała lepiej (91% Mateja, 72% miasto, 87% kraj). Widać też pracę polonistów – średni wynik z języka polskiego był wyższy od średniej kraju, Śląska i miasta. Średnie wyniki z matematyki i języka angielskiego na poziomie podstawowym były w naszym liceum również najlepsze w mieście. Uczniowie Matei wykazali się także na poziomie rozszerzonym. Na przykład średni wynik z języka polskiego zdawanego jako przedmiot dodatkowy wyniósł w szkole 63%, natomiast w kraju 52%, a w Siemianowicach Śląskich 42,7%. Porównywalnie w przypadku języka angielskiego – średni wynik wyniósł w szkole 69,5%, w kraju 65% a w mieście 57,14%. Podobnie wygląda to w przypadku geografii.
To tylko suche liczby, za którymi stoi jednak ogrom pracy nauczycieli i uczniów. Nie zawsze było łatwo, ale  wysiłek przyniósł efekt. Można? Można, w Matei na pewno!

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów