Z 2a o fotografii i architekturze

Medialni mieli okazję w czwartek wziąć udział w warsztatach dotyczących architektury. Inspiracją były prace Filipa Dujardina. Artysta studiował historię sztuki na Uniwersytecie w Gandawie, gdzie specjalizował się w historii architektury, by zwrócić się w stronę praktyki. Chciał budować, projektować, tworzyć nowe formy, wykorzystując przy tym medium fotografii, a szczególnie cyfrowe narzędzia jej obróbki. Jego główną metodą stał się fotomontaż – na zdjęcia realnych budynków nakładał za pomocą programów do obróbki fotografii, fragmenty innych budowli, tworząc w ten sposób zupełnie nowe struktury. Na wystawie w Galerii BWA medialni z 2a obejrzeli nieznane pejzaże Katowic i fotograficzne transformacje katowickich budowli, a potem projektowali własne.

Zdjęcia w galerii szkolnej.

Justyna Maliszewska-Polgar

Nauczyciel języka polskiego i wiedzy o kulturze, egzaminator OKE od 2006r., mediator. W Matei pracuje od 2009r. Autorka innowacji pedagogicznej w klasach medialnych, entuzjastka edukacji ;)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów