Pamiętajmy o Nich…

Kwiecień to apogeum jubileuszowych obchodów… Okres ten, to także czas wspominania tych, którzy odeszli – nauczycieli, pracowników administracyjnych i obsługi, kolegów ze szkolnej ławki.

Dla tych, którzy zechcą zapalić znicz i powspominać, podajemy lokalizację miejsca wiecznego spoczynku nauczycieli i pracowników – prawdziwych legend II Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Matejki. Zamieszczamy także zdjęcia Ich grobów.

 • Śp. Feliks Wajler, pierwszy dyrektor liceum, nauczyciel języka polskiego – Katowice Piotrowice.

 • Śp. Krystyna Halor, dyrektor liceum, nauczyciel języka polskiego – Jastrzębia koło Radomia.

 • Śp. Jadwiga Soroczyńska, nauczycielka języka rosyjskiego – cmentarz w Świętochłowicach, w pobliżu głównej bramy, grób Wandy i Franciszka Miśkiewiczów.

 • Śp. ks. Ryszard Noras – Katowice Kostuchna.

 • Śp. Wanda Tylec, zastępca dyrektora liceum, Czeladź, ul. Cmentarna.

 • Śp. Piotr Weintrit, nauczyciel wychowania muzycznego – Siemianowice Śląskie, Cmentarz Stary, ul. Cmentarna, w pobliżu starej kaplicy i wejścia od ulicy Cmentarnej.

 • Śp. Hildegarda Tokarska, pracownica sekretariatu – Siemianowice Śląskie, Cmentarz Stary, ul. Cmentarna, na tyłach nowej kaplicy cmentarnej.

 • Śp. Elżbieta Czapura-Joneczek, nauczycielka matematyki – Siemianowice Śląskie, Cmentarz Nowy, ul. Michałkowicka, sektor C3, rząd 12, grób 23.

 • Śp. Leokadia Sosnowska, nauczycielka historii – Siemianowice Śląskie, Cmentarz Nowy, ul. Michałkowicka, sektor B3, rząd 4, grób 7.

 • Śp. Karolina Koper, nauczycielka języka polskiego – Siemianowice Śląskie, Cmentarz Nowy, ul. Michałkowicka, sektor B5, rząd 13, grób 20, przy alejce cmentarnej.

 • Śp. Maria Januszewska, nauczycielka chemii – Siemianowice Śląskie, Cmentarz Nowy, ul. Michałkowicka, sektor C4, rząd B, grób 1.

 • Śp. Kazimiera Młynek, nauczycielka wychowania fizycznego – Siemianowice Śląskie, Cmentarz Nowy, ul. Michałkowicka, sektor A4, rząd 10, grób 20.

 • Śp. Zofia Modrzejewska, woźna – Siemianowice Śląskie, Cmentarz Nowy, ul. Michałkowicka, sektor C1, rząd 13, grób 10.

 • Śp. Helga Grzywocz, nauczycielka języka polskiego – Siemianowice Śląskie, cmentarz w Michałkowicach, przy głównej alei cmentarnej, w drugim rzędzie, na wysokości jednego ze skrzyżowań z alejką boczną prowadzącą do kapliczki cmentarnej.

 • Śp. Janina Seręga, nauczycielka wychowania fizycznego – Siemianowice Śląskie, cmentarz w Bytkowie. Po wejściu na cmentarz górnym wejściem od ul. Jagiełły kierować się w prawo na najbliższy szpaler świerków, 7 grób pod tym szpalerem.

 • Śp. Anna Zielińska, zastępca dyrektora liceum, nauczycielka języka rosyjskiego – Siemianowice Śląskie, cmentarz w Bytkowie, ok 10 m w lewo od górnego wejścia od ul. Jagiełły.

Adam Balon

Nauczyciel biologii i opiekun szkolnego kółka ekologicznego. Specjalista w zakresie bioróżnorodności przyrody Siemianowic Śląskich.

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów