Zmiany w planie na dzień 14 maja (poniedziałek)

Matura Pisemna – PROSIMY O CISZĘ

  • geografia; sala 37,4, zepół nadzorujący BZ, GS, AW, oddelegowani do innych szkół: HO (od rana), UK (od 13:30)

Matura ustna

  • j. angielski; sala 39, zespół nadzorujący: KS, M. Krupanek

Od 9 maja do odwołania, w zwiazku z organizacją egzaminów maturalnych na II piętrze,  lekcje odbywają sie głównie w przydzielonych salach na I piętrze, za wyjątkiem lekcji w grupach. Informatyka zgodnie z planem stałym, grypy językowe – zmiany podane poniżej.

Nr lekcji/klasa 1 al
s.21
1bl
s.6
2al
s.17
2bl
s.41
2ag
s.18
2bg
s.23
3ag
s.19
3bg
s.16
0 j.hiszp. s21/j.niem. s6 j.hiszp. s21/j.niem. s6 j.ang. UK s19/DC s16 j.ang. UK s19/DC s16
1 j.hiszp. s21/j.niem. s6 j.hiszp. s21/j.niem. s6 j.ang. UK s32/AB s18/DC s23 j.ang. UK s32/AB s18/DC s23 j.pol. KD (z)
2 j.ang. AB s6/UK s32 hist [R] s17/biol. s41 hist [R] s17/biol. s41 mat TG (z)
3 hist [R] s17/biol. s41 hist [R] s17/biol. s41
4 etyka (cał)
5
6 chem. HK (z)
7 zwolniona zwolniona

Skip to content