mLegitymacja od nowego roku szkolnego

Już od września 2019 roku, a więc od nowego roku szkolnego planujemy, w porozumieniu z Ministerstwem Cyfryzacji, wprowadzenie usługi mLegitymacja w naszej szkole.

mLegitymacja to legitymacja uczniowska w telefonie – w razie kontroli w środkach komunikacji publicznej czy podczas kupowania biletów w kinie nie trzeba będzie mieć przy sobie papierowej wersji legitymacji – wystarczy okazać mLegitymację w telefonie. Okres ważności mLegitymacji szkolnej będzie tożsamy z okresem ważności wydanej uczniowi odpowiednio legitymacji szkolnej albo e-legitymacji szkolnej, z zastrzeżeniem jednakże, że przedłużenie ważności tradycyjnej legitymacji wymagało będzie ponownego wydania mLegitymacji szkolnej. mLegitymacja szkolna będzie unieważniana w przypadku utraty ważności wydanej uczniowi legitymacji szkolnej. Unieważnienie będzie mogło być dokonane przez szkołę także w przypadku utraty mLegitymacji szkolnej na skutek uszkodzeń, niepoprawnego działania lub utraty urządzenia mobilnego, w którym była przechowywana. Posiadacz legitymacji lub odpowiednio rodzic posiadacza niepełnoletniego będzie mógł zgłosić szkole konieczność unieważnienia mLegitymacji szkolnej w drodze wniosku.

Liczymy, że wprowadzenie mLegitymacji będzie stanowiło dla Was ułatwienie i ustrzeże przed “nieplanowanymi opłatami” za przejazd bez ważnego biletu lub przed droższym biletem do kina czy innej instytucji 🙂

Skip to content