Luty z geometrią

Planimetria, to dział geometrii, którego przedmiotem badań są własności figur płaskich. Klasy drugie w lutym poznają jej tajniki. Nie są im obce koła i okręgi, kąty, trójkąty i czworokąty oraz punkty i odcinki. Uczniowie klasy 2a przygotowali plakaty opisujące podstawowe pojęcia geometryczne. Zapraszamy do sali 17 🙂

Małgorzata Potoczek

Nauczyciel matematyki dzięki której ten przedmiot wydaje się mniej straszny :)

Zmiana rozmiaru czcionki
Zmiana kolorów